Wat is Agile?

Sinds dit jaar ben ik gecertificeerd Agile coach. Niet dat deze manier van werken voor mij nieuws is, mijn halve leven ben en leef ik al Agile. Nu heeft deze manier van denken en werken een verzamelnaam, is ‘hot’ en dringt het door tot diep in organisaties.
Niks nieuws, deze manier van denken en werken bestaat al even, 10 jaar geleden heeft het al een naam gekregen: ‘Agile’.

Door deze certificering en ook omdat ik mij steeds vaker profileer als Agile coach krijg ik steeds vaker de vraag:

Agile???   Wat is dat?

We kunnen er niet meer om heen: Agileen Agile werken. Je hoort en leest er overal over. Organisaties willen meer agility. Maar wat is Agile nou eigenlijk? Als je het woord laat vertalen door Google zie je maar liefst vier betekenissen: behendig, lenig, vlug en rap. Het is voor organisaties noodzaak om behendig en wendbaar te zijn omdat de wereld om ons heen steeds sneller verandert. Om je bedrijf winstgevend te houden en/of de concurrent voor te zijn,is het zaak dat we ons aanpassen aan deze nieuwe omstandigheden.

Tegenwoordig wordt Agile vaak gebruikt in de zin van wendbaar en flexibel. En daarmee is Agile werken in mijn visie een manier van organiseren die draait om flexibiliteit.

Wat mij betreft zouden heel veel organisaties er baat bij hebben als zij Agile zouden gaan werken. Dit vraagt wel om een aantal enorme veranderingen.

Agile organisaties hebben een helder doel, ‘purpose’; ze weten waarom ze bestaan, (de ‘Why’) het is een mindset en vraagt een andere manier van (samen)werken. In alle lagen van de organisatie, van directie tot de postkamer.

In de meeste informatie die ik lees over Agile wordt vaak eenzijdig gesproken over Agile. Hierin wordt verwezen naar ‘methodes’, zoals als Lean, Scrum of Kanban er gebruikt wordt, SaFe, Less en andere scaled Agile frameworks. De info gaat ook vaak over de scrummaster, korte sprints, flexibiliteit en transparantie binnen organisaties.
Voor mij als Agile coach is het belangrijker wat het voor de mens, de medewerker/professional, de manager en directie betekent.

Welk gedrag past bij Agile werken en hoe krijg je dat voor elkaar?

Agile & De mens in 15 stappen!


1.   Transparant
Wat mij het meeste opvalt aan het Agile werken is transparantie. Geen eilandjes, geen eigen werk eerst, maar openheid van werken en taken. Het belang van het team staat voorop.

In een team, meestal kleine teams van 3-9 personen, wordt gewerkt met korte oplever perioden (sprints) van 2 tot maximaal 4 weken. Teamleden weten van elkaar waar ze aan werken, waar ze goed in zijn, en wat ze gaan ‘maken’ de komende twee weken. Tijdens deze 2-wekelijkse periode staan alle taken visueel zichtbaar op een ‘taskboard’.
In één oogopslag kun je als team, manager en opdrachtgever zien hoe de voortgang van het project is. De teamleden bepalen zelf samen met de ‘productowner’ aan het begin van de 2-wekelijkse periode wat prioriteit heeft, wat je gaat doen en hoe.

2.   Het hele team is verantwoordelijk

Dit 2-wekelijkse proces wordt bewaakt door een ‘Poortwachter’ ofwel ‘Product Owner’, niet om te controleren, maar om te zorgen dat er in deze 2 weken niet van dit plan wordt afgeweken.
Er komt niets van buitenaf ‘even’ tussendoor. Je hebt met elkaar een taak afgesproken, je weet wat jij, en de rest van het team, moet doen en dat is klaar over 2 weken.

Door met elkaar prioriteiten te stellen bepaal je samen met de product owner steeds opnieuw de taken voor de komende 2-wekelijkse periode. Zo wordt altijd gewerkt aan zaken die op dat moment belangrijk zijn voor de organisatie en/of de klant.

3.   Eigenaarschap

Lukt dit niet, dan geef je dit tijdig aan en zal het team en management er alles aan doen je te ondersteunen en samen te kijken wat er nodig is om toch deze taak af te krijgen binnen de gestelde 2 weken. Jij bent verantwoordelijk voor jouw aandeel.

4.   Je mag fouten maken!

 Hierin is dus cruciaal dat je mag falen, dat je mag leren van je fouten. Er wordt van je verwacht, dat je het aangeeft als iets niet gaat lukken. Je hoeft niet weg te duiken of uit te stellen, je kan erop vertrouwen dat je ondersteund wordt door je team als iets niet lukt. Je wordt er niet op afgerekend, je wordt geholpen om ‘de eindstreep’ te halen en te kunnen groeien in je functie.

5.   Dagelijkse check-up/Stand UP

Belangrijk is de dagelijkse meeting van het team de ‘stand-up’. Kort reageert elk teamlid op drie kernvragen:Wat heb jij bereikt sinds de vorige stand-up?

  1. Wat heb jij bereikt sinds de vorige stand-up?
  2. Wat ga jij bereiken tot de volgende stand-up?
  3. Wat is je probleem, wat blokkeert je? Heb je iets nodig?

Agile en de medewerker/professional

6.   T-shaped professional
Behalve de transparantie is expertise en samenwerkingvan enorm belang. Daarbij is een T-shaped professional onmisbaar.

Een T-shaped professional heeft de specialistische kennis, maar bezit ook de vaardigheden en competenties om te verbinden met mensen uit andere disciplines.

7.   Een multi diciplinear team

Een multi-disciplinair team, is ook een speerpunt van Agile werken. Voor mij is dat vanzelfsprekend, je wil een team met zo veel mogelijk verschillende expertises. Aan 9 dezelfde disciplines en vaardigheden binnen een team heb je niet zo veel. Eén team moet verschillende taken uitvoeren en dus verschillende disciplines in huis hebben.

8.   Cross functionele teams

Samenwerken met andere teams: Cross functionele teams beschikken over een nog grotere diversiteit van kennis en informatie. Deze diversiteit is vaak ook de reden waarom een cross functioneel team wordt samengesteld. De leden hebben vanwege hun achtergrond verschillende belangen en bekijken zaken vanuit verschillende perspectieven. Om de prestatie van een cross functioneel team te verhogen, zullen teamleden moeten openstaan voor discussie, voor andere invalshoeken, informatie, ideeën, gedachtes en perspectieven van de overige leden. Om dit te bereiken is onderling vertrouwen en een positief geloof in elkaars vaardigheden en functionele diversiteit nodig.

Agile is een filosofie, een mindset.

Het is de mindset van ‘See-feel-change’. Ofwel leren door doen.
Al doende leren, met kleine stapjes, succes boeken, of falen en dan na veel proberen en opnieuw beginnen het systeem (gefaseerd) implementeren.

 9.   Omarmen van veranderingen.

Behalve dat Agile teams gericht samen werken binnen het team hebben ze ook een nauw contact met de opdrachtgever, klant en eindgebruiker.

Daardoor is het mogelijk om snel te kunnen schakelen als de klant zich bedenkt of als er iets verandert in de situatie van de klant.
Het omarmen van veranderingen houdt in dat je niet het plan blijft volgen als het niet werkt. Door 2 wekelijkse evaluaties wordt er getoetst of het team op de goede weg zit. Is dit nog steeds wat de eindgebruiker nodig heeft? Zo kunnen er snel producten of programma’s geleverd worden die werken.

10.   Waterval methode versus Korte ‘sprints’

De oude waterval methode (lange periode van voorbereiding en een planning tot in het laatste detail) maakte dat er inmiddels door de lange voorbereidingstijd al zo veel veranderd was voordat het product in werking werd genomen, dat het product al achterhaald was voordat het in gebruikt werd genomen.

11.   Toekomst ligt vast in hoofdlijnen

Het hoofdprincipe achter Agile is om enkel de nabije toekomst gedetailleerd te plannen. De verdere toekomst ligt alleen vast in hoofdlijnen. Om zo makkelijk in te kunnen spelen op de snel veranderende omgeving. Een ander facet is dat door deze methodiek je de verwachtingen van opdrachtgevers, klanten en gebruikers daadwerkelijk laat meespelen.

Dit dwingt om met elkaar te communiceren, het liefst face 2 face, over de onderlinge afhankelijkheden tussen teamleden en verschillende teams.

12.   De eindgebruiker staat centraal

Degene die het daadwerkelijke product gaat gebruiken wordt in de Agile manier van werken continu meegenomen in het proces. Dus een klant (de directie van een organisatie) kan wel willen dat er een x product wordt geleverd, maar als dit product niet werkbaar is voor de gebruiker (de medewerker) gaat het plan terug naar de tekentafel. Zodat de eindgebruiker een product krijgt wat werkbaar is.

13.   2 wekelijkse Feedback

Feedback krijgen is essentieel om een goed product te maken, hoe eerder hoe beter, daarom is er veel en intensief contact tussen klant (en eindgebruiker) en ontwikkelaars. Zo is het mogelijk tijdig bij te sturen en aan te passen.

Wat betekent dat voor het management en Directie?

 14.   Het management faciliteert en ondersteunt.

Behalve dat het team, de teams en de klant intensief met elkaar communiceren, is het ook  van belang dat er geen externe belemmeringen zijn. Het is zaak dat de teams gefaciliteerd worden, zodat ze hun werk optimaal kunnen uitvoeren.

Daar zeg je wat…. Faciliteren, wie gaat dat dan doen? De rol van directie en management is binnen het agile werken beduidend anders.

15. De Agile mindset uitdragen

Vooral het management moet Agile werken omarmen, zij moeten de Agile mindset uitdragen en er alles voor doen zodat de medewerkers hun werk kunnen doen. Een organisatie is niet Agile als er een paar teams agile werken.

Agile vraagt veel van medewerkers en management. De meeste mensen zijn niet gewend om op deze manier te werken en denken. Door de organisatiestructuren van de afgelopen decennia zijn we niet gewend aan het ‘zelf beslissingen nemen’, informatie te delen en transparant te werken. Vooral zijn we niet gewend te mogen falen, dat we mogen uitproberen, en dat je opnieuw mag beginnen.
We zijn er zo aan gewend dat de manager voor ons bepaalt, zelf verantwoordelijkheid nemen is ons door de jaren heen vreemd geworden.
Voor managers geldt ook dat ze een andere rol krijgen. Het ego moet aan de kant, de manager is een facilitator, een dienend leider, binnen een Agile organisatie is geen plek voor de controlerende en sturende leider, hij (of zij) die alleen bezig is met zijn carrière, en niet met de klant.

De Agile coach is in deze transformatie onmisbaar, zij spiegelt, draagt de Agile mindset uit en ondersteunt management en Professional bij deze (gedrags)veranderingen.

Is actief binnen de gehele organisatie en leeft en werkt Agile en weet deze mindset over te brengen en uit te dragen.

Meer weten over boven genoemde onderwerpen? Er verschijnen wekelijks nieuwe blogs:

  • Agile Coaching? Dat is toch zeker niet nodig?”. Agile en Scrum zijn lightweight, simple to understand, dus hoe moeilijk kan het zijn?
  • Wat is een T-shaped professional en een multidiciplinear team?
  • Het management draagt de agile gedachte uit – faciliteert en ondersteunt.
  • De waterval vs wendbaar
  • Agile manifesto en de agile priciples.

Wil je meer weten over Agile Coaching? Stuur een mail naar info@deevolutie.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie