High Performance Team

Een high performance team herken je aan onderstaande kenmerken.
Waarom een High Performance Team?

Binnen de Agile Way of Working wil je een team wat Transparant en voorspelbaar is,  zelf beslissingen kan nemen, zichzelf constant kan verbeteren en het allerbelangrijkste: Plezier heeft met elkaar en in het werk.

1. Weten wie hun klant is en wat die nodig heeft

High-performers herken je door hun oprechte interesse in de klant en hun problemen. Dit kunnen eindklanten zijn van het bedrijf, maar evengoed interne afdelingen of stakeholders waarmee wordt samengewerkt. Met een oneindige nieuwsgierigheid op zoek blijven gaan naar manieren om betrokken partijen beter te bedienen: classic high-performance gedrag.

2. Brengen hun resultaat en impact zelf in kaart

De meeste teams krijgen monitoring door mensen die aan de zijlijn staan. Per kwartaal geven die een evaluatie en inzicht in hun prestaties. Deze gesprekken zijn vaak stresserend, behalve bij high-performing teams. Die weten zelf al hoe ze gepresteerd hebben en wat ze kunnen doen om te groeien. Daar hebben ze geen evaluatiegesprek voor nodig. 

3. Weten wat er van elkaar verwacht wordt

Teams die groeipijnen overwinnen, beseffen als geen ander dat je elkaar nodig hebt om sterk te presteren. Ze bespreken open en duidelijk over wat er moet gebeuren en wat er voor nodig is om dat waar te maken. Onduidelijkheid of mogelijke verwarring wordt simpelweg niet aanvaard. High-performers hebben een helder zicht op de rollen, verwachtingen en verantwoordelijkheden in het team. 

4. Nemen snel beslissingen

Snel tot goede beslissingen komen is in veel teams een probleem, maar niet bij high-performers. Die hebben samen met hun management een omgeving ontwikkeld waarin ze het merendeel van de operationele beslissingen zelf kunnen nemen. Het geheim? Vertrouwen in twee richtingen. Het team vertrouwt de managers in het bepalen van de juiste prioriteiten en doelstellingen. En het management vertrouwt het team in de uitvoering daarvan. Waarop groeit dit vertrouwen? Niet op skills of cv’s. Wel op de ingesteldheid en mentaliteit. De grinta!

5. Breiden hun collectieve kennis steeds uit

Net zoals succesvolle topsporters gaan high-performing teams steeds op zoek naar zaken waarin ze kunnen groeien of bijleren. Stilstaan is achteruit gaan. Ze delen hun ervaringen en expertise met elkaar en zijn erg gesteld op feedback van andere mensen. Ze volgen opleidingen, laten zich coachen en leggen de lat steeds een beetje hoger.

6. Respecteren elkaars persoonlijke voorkeuren

Teams die uitzonderlijke prestaties neerzetten, kennen elkaar door en door. Ze hebben interesse in elkaars voorkeuren en respecteren die ook. Je zal high-performers niet gauw horen oordelen of klagen over het gedrag van hun medewerkers. Ze zijn zich bewust van elkaars sterktes en zwaktes en houden elkaar in evenwicht. High-performers herken je dan ook vaak aan hun groot empatisch vermogen.

7. Hebben snel toegang tot belangrijke informatie en tools

Waar staan de files van dit project? Waar vind ik de gegevens om in te loggen op die tool? Wat moet er eigenlijk juist gebeuren? Dit zijn vragen die high-performing teams zich amper nog hoeven te stellen.Ze hebben duidelijke afspraken gemaakt rond structuur en processen. High-performing teams herken je aan hun up-to-date playbooks en documentatie over de interne werking.

8. Hanteren een structureel ritme

Heel wat teams en managers lijken te denken dat je constant sterk kan en moet presteren. Dat is een illusie waar high-performers zich niet door laten vangen. De boog kan niet altijd gespannen staan en je hebt tijd nodig om sterke prestaties voor te bereiden of te verwerken. Teams die sterk presteren hanteren een structureel ritme waarin intensiteit en rust elkaar afwisselen. 

High Performance teams

HPT Trainingen

Binnen de organisatie waar ik nu werk bieden we alle teams HPT trainingen aan. Deze bestaan uit:

  • Elkaars communicatie stijlen leren kennen en mee leren werken, volgens de DISC.
  • Expertisen van elk teamlid in kaar brengen en een ontwikkelplan uitstippelen zodat elk teamlid een T-Shaped professional wordt
  • Elkaars waarden, kwaliteiten, valuilen en uitdagingen leren kennen middels de Kernkwadranten.
  • Opstellen van de Defenition of Done en Definition of Ready voor elk team.
  • Teamcanvas opstellen met daarin de waarden, goals en bovenstaande onderwerpen.
  • Elk kwartaal gaan we in gesprek met Team en Stakeholders over hun Continuous Improvement, dit doen we door de Maturity Scan en daaruit volgend een Thema waar het team het komende kwartaal meer aandacht aan gaat besteden om het team continue te verbeteren.

Plaatje   Maturity  levels

Hoe worden jouw teams HPT?

Een team wordt niet HPT door een paar trainingen te doen. Er moet een goede teambalans zijn. Het team moet willen verbeteren en de motivatie hebben om hier met elkaar aan te werken……….

Veiligheid is een voorwaarde voor een HPT team. Zonder veiligheid en onderling vertrouwen zal een team geen High Performance Team worden.
Toets of alle teamleden zich veilig voelen om fouten te kunnen en mogen maken, en het aandurven zich kwetsbaar op te stellen en open staan voor verandering.