Agile Coach

De laatste jaren komen er steeds nieuwe methodes van werken, en ze hebben allemaal één doel: versnellen. Agile betekent niets anders dan wendbaar, het is de paraplu waaronder ritmische manieren van werken, zoals Scrum, Lean, SaFe en Kanban vallen.

Agile is de frisdrank, Scrum is de cola. Het zijn middelen om Agile werken te vergemakkelijken,  geen doelen op zich!

Bedrijven introduceren nieuwe manieren van werken die de vaart erin houden en werknemers ‘dwingen’ om zelf met resultaten te komen.

Agile is geen methodiek, het is een mindset, een gezamenlijke gedachte.

Met allen Scrum of Kanban werken gaat de organisatie niet Agile worden. Daar is meer voor nodig.

Een Agile Coach ondersteunt medewerkers, management en organisatie in deze verandering. Nieuwe skills worden van medewerkers verwacht. Daar is coaching  bij nodig.

Agile coach is een functie die momenteel veel gezocht wordt door organisaties. Bedrijven erkennen de meerwaarde van een Agile coach.  Mensen kunnen niet zomaar veranderen door een nieuwe rol of functieomschrijving. 

In tegenstelling tot wat veel mensen denken draait agile coaching niet per definitie om Agile expertise.

Het gaat veel meer om het tweede stukje van de term: ‘COACH’.

Op zoek naar een Agile Coach voor jouw organisatie?

Laat hier een bericht achter en ik neem contact met je op!

Een agile coach is iemand die kwartjes kan laten vallen.

Iemand die kan adviseren en de agile mindset uitdraagt met als doel organisaties uit bestaande (traditionele) patronen te drukken. Agile werken betekent het veranderen van de manier van werken en denken van een organisatie. Als coach voorzie je het team, of de organisatie van tools zodat de organisatie zijn mindset verandert.

Dit komt vaak neer op het bewust maken van bestaande werk- en denkprocessen en hier een verandering in aanbrengen die nodig is. ‘Een beetje prikken en duwen is vaak nodig’. Je deelt jouw kennis met het team zodat je hen motiveert de ‘out of the box’- benaderingen waar ze zelf mee komen, toe te passen.

Zelf de verantwoordelijkheid nemen is een van de belangrijkste lessen die een coach zijn team leert. Het uiteindelijke doel is dat het team kan opereren zonder coach.

Belangrijkste competenties van een Agile Coach:

Een open houding.

Altijd openstaan voor meer mogelijkheden. Meedenken wat voor de persoon werkbaar is, met welke kwaliteiten hij/zij het beste tot zijn recht komt.

Niet oordelen.

Mensen doen wat ze doen omdat ze al jaren zo werken, en niet weten dat het anders kan. Laat ze zelf bewust worden van hun fouten. Door hier transparant over te zijn, kunnen zij zichzelf verbeteren. Als agile coach creëer je een omgeving waar men fouten durft (en mag) maken.

Soft skills.

Oprecht zijn en gemakkelijk contact kunnen leggen, dit ligt voor de hand, maar is niet overal vanzelfsprekend. Goede intenties hebben en mensen oprecht verder willen helpen is kenmerkend voor de Agile coach. Mensen helpen het beste uit henzelf naar boven halen moet de drive van mij als agile coach.

Om kunnen gaan met weerstand.

Een essentieel onderdeel van verandering is weerstand. Weerstand ia iets wat een Agile coach regelmatig tegen komt. Achter weerstand ligt altijd een angst, angst voor de verandering.
Grotere bedrijven hebben vaak een sterke cultuur en managementlagen. De mindset en leren communiceren, maar vooral leren loslaten en faciliteren is hier vaak de grote uitdaging. Voor alles geldt: je moet het zelf willen.