Als reactie op de noodzaak en steeds sneller veranderende wereld waarin we opereren, adopteren ook steeds meer corporaties het agile werken om de concurrentie voor te blijven.

Agile is een mindset

Ben je Agile of doe je Agile?

Meer succes behalen op basis van gezond verstand, logisch nadenken, samenwerken, het optimaliseren van de interactie en weghouden van bureaucratie. Dat is in principe waar deze werkvorm voor staat. Het is een interactie-concept, geen methode.

Transparant, wendbaar, uitproberen, leren van fouten, snelle evaluaties, snelle eerste oplevering, zelfsturende teams en faciliterend management. Dat zijn (o.a.) de kenmerken van een Agile organisatie.

Agile wordt breed omarmd als hét middel om te anticiperen op de snelle veranderingen. Tegelijkertijd zie je dat voor sommige mensen het concept moeilijk te behappen is. Het transformatieproces naar agile vraagt daarom veel (doorloop)tijd.

Agile zijn is namelijk helemaal niet hetzelfde als agile doen. Veel organisaties doen Agile. Ze doen bepaalde methodieken, maar gaan voorbij aan de onderliggende motivatie.

Paradigma’s van het oude werken staan in de weg. Niet iedereen is bijvoorbeeld gewend om te werken in een zelfsturend team, om samen de verantwoording te dragen, fouten te mogen maken of nieuwe ideeën uit te proberen.
Ook wordt door management de Agile visie niet altijd uitgedragen. Gaat management nog op de oude voet verder met lijvige documenten, complexe processen en sturing van bovenaf.

Als Agile Coach wil ik mensen bewust maken van bestaande werk- en denkprocessen. De visie van de organisatie en Agile mindset uitdragen om zo stappen te zetten naar een andere manier van (samen)werken én denken!

Transformatie

 Bedrijven staan tegenwoordig meer dan vroeger onder een constante druk van buiten en binnen om aantoonbaar te blijven presteren en te verbeteren.

Een grootschalige transformatie wordt veelal gekenmerkt door een behoefte van het hoger management, ingegeven door omgevingsfactoren, technologische of interne veranderingen, die alle dimensies van de organisatie beïnvloeden, met als doel de lange termijn prestaties van het gehele bedrijf te verhogen

De meest bekende transformatie is wel de digitale transformatie. Dat houdt niet in snellere computersystemen, maar gaat om de verbinding tussen mensen, processen en technologie.

Het bedrijf is niet langer degene die leidt, maar de klant. De verandering in het gedrag van klanten is enorm, deze heeft oneindig veel keuze en laat zich massaal leiden door de meningen van anderen. Je kan je als organisatie niet langer verbergen. Je moet de klant volledig centraal zetten.

Sam Walton, oprichter van Walmart zei: ‘There is only one boss. The customer. And he can fire everybody in the company from the chairman on down, simply by spending his money somewhere else.’

Agile voor ondernemers

Agile werken is niet alleen weggelegd voor grote organisaties. Agile werken is uitermate geschikt voor MKB en de Zelfstandig Professional.

Leer in één dag hoe jij en/of jouw bedrijf Agile kunnen gaan werken!

Wat is Agile

Mensen en hun onderlinge interactie

boven processen en hulpmiddelen

Werkende afspraken

boven allesomvattende documentatie

Samenwerking met de klant

boven contractonderhandelingen

Inspelen op verandering

boven het volgen van een plan

Agile gaat over mensen, niet over processen.

Het is niet Agile wat een organisatie wendbaar maakt, het zijn de mensen die een organisatie flexibel en transparant maakt.

De Agile Coach

Boekentip

  • Goed onderbouwde zoektocht naar een positief mensbeeld.
  • Nieuwe antwoorden door nieuwe inzichten
  • Bregman illustreert hoe mythes geboren worden en hoe hardnekkig ze kunnen zijn.
  • Eindelijk een boek die onze ware aard laat zien. #Postief

Wil je meer weten?

Gratis intake t.w.v. € 120!

Wil jij in kaart brengen wat jouw wensen en mogelijkheden zijn? Maak een afspraak voor een intake.

Testimonials

Haar onaflatende enthousiasme en energie, dat maakt dat ze orde kan scheppen in de chaos. Ze blijft overal kansen zien.

Wendy zet je aan tot nadenken, met één enkele opmerking.

Dank je voor je inspirerende sessies.
Ik heb nu zo een ander beeld van mijzelf, ik kijk niet meer door de ogen van anderen. Ik kijk nu eerlijk naar mezelf.

Wat ga ik jou bieden?

De controle over jouw leven!

Een beter leven, een andere kijk op werk, meer verbinding in je relatie, meer vrijheid.

Wendy Vos, De Evolutie